Havari med OY-EPS ved Nordborg (EKNB) d. 30-07-2022

19-10-2022

Piloternes divergerende situationsopfattelse og en manglende sikring af det højre håndgreb ledte til havariet.